Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди -

неприбуткова благодійна організація, яка розпочала свою діяльність з липня 2002 року. Асоціація створена як професійна організація, її основною місією є поширення в українському суспільстві найкращих практик в галузі протистояння епідемії ВІЛ/СНІДу з дотриманням принципів, визна­чених міжнародними конвенціями щодо захисту прав людини та іншими відповідними угодами.

З метою реалізації цієї місії Асоціація ставить перед собою такі завдання:

Членами-засновниками Асоціації є 15 організацій з числа найбільш досвідчених та активних, що реалізують проекти зменшення шкоди від вживання наркотиків в Україні протягом останніх 3-5 років, які мають високі показники ефективності, розвинену інфраструктуру та кадрову стабіль­ність, власну методичну базу, глибокий зв'язок з цільовими групами та авторитет, як на місцево­му, так і на державному та міжнародному рівнях. До 2003 року очікується збільшення кількості чле­нів асоціації до 40 НУО.

Успіхом роботи ми вважаємо створення мережі громадських організацій, які ефек­тивно реалізують проекти зменшення шкоди серед вразливих груп населення в Україні. Створена як професійна, Асоціація розвиватиме професійні засади Програми зменшення шкоди в Україні.

Асоціація працює за такими напрямками:

1. Робота в галузі захисту прав та представництва інтересів споживачів ін'­єкційних наркотиків та людей, які живуть з ВІЛ/СШД, подолання стигми та сприяння соціальній інтеграції;

2. Надання інформаційно-технічної та інших видів допомоги проектам змен­шення шкоди. Забезпечення продовження та розвитку роботи Програми зменшення шкоди в Україні. Участь в реалізації міжнародних, державних, регіональних та місцевих програмах, що спрямовані на профілактику ВШ/СНІД в Україні;

3. Здійснення громадського контролю за реалізацією Програми зменшення шкоди та інших профілактичних програм, що здійснюються/здійснювати­муться в Україні;

4. Ініціювання та проведення досліджень в рамках стратегії зменшення шкоди, в тому числі проведення оцінки ефективності роботи Програми в Україні;

5. Розвиток та підтримка професійного потенціалу організацій-членів Асоціа­ції, створення ресурсної бази досвіду Програми зменшення шкоди в Україні;

6. Інформування громадськості та зацікавлених фахівців щодо результатів роботи Програми зменшення шкоди в Україні.