КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 11 липня 2001 р. N 790
                Київ

      Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
            на 2001-2003 роки


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2001-2003 роки (далі - Програма), що додається.

   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям розробити та затвердити відповідні програми з
урахуванням затвердженої цією постановою Програми, а також вжити
заходів до залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів та
з інших джерел фінансування.

   3. Фінансування  заходів  Програми  в  2001  році,  яке
проводитиметься за рахунок коштів державного бюджету, здійснювати
в межах асигнувань, передбачених відповідним міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади.

   4. Міністерству економіки і Міністерству фінансів під час
формування показників проектів Державної програми економічного і
соціального розвитку України і Державного бюджету України на 2002
і 2003 роки передбачати виходячи з можливостей бюджету цільові
асигнування на реалізацію заходів Програми.

   5. Міністерству охорони здоров'я, іншим центральним органам
виконавчої влади організувати роботу, пов'язану із залученням
вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних фінансових
організацій, благодійних фондів для реалізації заходів Програми.

   6. Державному комітетові інформаційної політики, телебачення
і радіомовлення провадити систематичне інформування населення про
хід виконання Програми.

   7. Центральним органам виконавчої влади, Раді  міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським державним адміністраціям  здійснювати
контроль за реалізацією заходів Програми та щороку до грудня
подавати відповідну інформацію Міністерству охорони здоров'я, а
Міністерству  охорони здоров'я щороку до березня інформувати
Кабінет Міністрів України про результати виконання Програми.


   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ

   Інд. 28


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 11 липня 2001 р. N 790

               ПРОГРАМА
         профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
            на 2001-2003 роки


            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   ВІЛ-інфекція та її кінцева стадія СНІД стали в останні роки
однією з найважливіших проблем. Жодна країна не може вважати, що
загроза її минула, оскільки у світі реєструються нові випадки
інфікування. За 20-літню історію поширення цієї хвороби ВІЛ вразив
близько 55 млн. чоловік, з них майже 21,8 млн. вже померли.

   Україна не є винятком в загальному епідемічному світовому
просторі. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу охопила більшість регіонів
нашої країни. Розпочавшись поодинокими випадками інфікування в
1987 році, ВІЛ-інфекція поступово поширювалась. З 1995  року
епідемія набрала особливо загрозливого характеру, що пов'язано з
проникненням  вірусу  в  середовище  ін'єкційних  споживачів
наркотиків, а через них - інших верств населення. Згідно з
результатами епідеміологічного нагляду, за 1987-2000  роки  в
Україні зареєстровано  36  889 ВІЛ-інфікованих, у тому числі
2025 дітей; діагностовано СНІД у 2040 осіб, з них 1000 вже
померли. Слід відзначити, що в останні два роки збудник активно
поширюється всіма трьома шляхами: через кров серед споживачів
ін'єкційних наркотиків, статеві стосунки та від матері до дитини.

   На епідемію  ВІЛ-інфекції/СНІДу  впливають  чинники,  які
загострюють критичну ситуацію в країні, а саме:  економічна
нестабільність, зростання безробіття, наркотизації, проституції;
низька ефективність профілактичних заходів.

   Аналіз епідемічної ситуації та заходів протидії епідемії, які
до  цього  часу  проводилися в країні, дав змогу визначити
пріоритетні напрями профілактичного втручання, які увійшли до
Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки (далі -
Програма), а саме: інформаційно-освітня робота з дітьми  та
молоддю, просвітницька діяльність засобів масової інформації,
попередження  поширення  ВІЛ  серед  населення,  забезпечення
медико-соціальною допомогою ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД,
здійснення контролю за епідемією.

   Основоположними принципами Програми є:

   визначення проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу одним із пріоритетів
держави у галузі соціального розвитку та охорони здоров'я;

   забезпечення міжвідомчого   підходу   до   реалізації
профілактичних заходів.

   Метою Програми є запобігання зараженню ВІЛ, зниження впливу
негативних  наслідків  епідемії  ВІЛ-інфекції на суспільство,
концентрація  зусиль,   спрямованих   на   боротьбу   із
ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

   У результаті виконання Програми очікується:

   стабілізація епідемічної ситуації в країні;

   зниження рівня ризику в поведінці молоді;

   ослаблення соціальної напруги в суспільстві та негативних
наслідків епідемії.

          ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЯ РОБОТА
            З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

   1. Розробити   і   запровадити   в  загальноосвітніх,
професійно-технічних,  вищих  навчальних  закладах,  закладах
післядипломної освіти навчальні програми, курси з питань здорового
способу життя, в яких передбачити вивчення тем щодо профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОН,  Міноборони,  МВС,    СБУ,
               Держкомкордон, Державний департамент
               з питань виконання покарань,  Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   2. Для  забезпечення  підготовки  педагогічних  кадрів
запровадити спеціалізацію з курсу "Здоров'я і фізична культура".

               МОН.

               2003 рік.

   3. Розробити і включити до програм службової підготовки
особового складу курс "Основи здорового способу життя", в якому
виділити окремий розділ "Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу".

               Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордон,
               Державний  департамент  з  питань
               виконання покарань.

               2001-2003 роки.

   4. Розробити і запровадити  викладання  у  Гуманітарному
інституті Національної академії оборони спеціального курсу з
питань здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Міноборони.
               2002-2003 роки.

   5. Підготувати і видати навчальні посібники, дидактичні та
відеоматеріали, призначені для педагогічних, медичних, соціальних
працівників, учнів, студентів та їх батьків, з питань формування
здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОН, МОЗ,  Держкоммолодьспорттуризм,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні.  Київська   та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   6. Підготувати,     видати     і     розповсюдити
інформаційно-просвітницькі матеріали (буклети, плакати, пам'ятки)
щодо правил безпечної поведінки для різновікових груп дітей та
молоді.

               Держкоммолодьспорттуризм, МОН,  МОЗ,
               Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордон,
               Державний  департамент  з  питань
               виконання покарань, Рада  міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   7. Розробити  і  впровадити  соціальну рекламу з питань
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в навчальних закладах, закладах
охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, засобах міського та
приміського пасажирського транспорту, місцях масового відпочинку
молоді (студентські табори, дискотеки, нічні клуби тощо).

               Держкоммолодьспорттуризм,    МОН,
               Держкомінформ,   Рада   міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   8. Розробити і видати для педагогічних, медичних і соціальних
працівників методичні матеріали щодо проведення семінарів  з
проблем пропаганди серед дітей та молоді здорового способу життя,
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та започаткувати проведення таких
семінарів.
               МОН,  МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   9. Організувати проведення семінарів для студентів (учнів) -
волонтерів з метою проведення роботи з молоддю за методом передачі
знань "рівний-рівному" (peer-education).

               МОН, Держкоммолодьспорттуризм,  Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські  державні  адміністрації за
               участю громадських  і  благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.


   10. Запровадити  систематичне  проведення  семінарів  з
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування навичок безпечної
поведінки для членів збірних спортивних команд України, вихованців
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, вищих
училищ фізичного виховання і центрів олімпійської підготовки.

               Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, МОН,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим.   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації    за   участю
               громадських    і   благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   11. Сприяти проведенню спеціалістами центрів соціальних служб
для молоді індивідуальних консультацій, лекцій і семінарських
занять з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та пропаганди
здорового способу життя серед шкільної, студентської молоді,
курсантів, військовослужбовців строкової служби, молоді, що не
працює та не навчається, батьків.

               Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ,  МОН,
               Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордон,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,  Київська   та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   12. Забезпечити широке інформування населення про заклади і
установи, які проводять консультаційну, профілактичну роботу та
здійснюють діагностику ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації,        МОЗ,
               Держкоммолодьспорттуризм, МОН.

               2001-2003 роки.

   13. Сприяти діяльності мобільних пунктів для дітей та молоді
(передусім у сільській місцевості) з проблем здорового способу
життя, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Держкоммолодьспорттуризм,    Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські  держадміністрації за участю
               громадських   і    благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   14. Проводити інформаційно-консультаційну роботу з питань
ВІЛ-інфекції/СНІДу в лікувально-фізкультурних диспансерах та інших
медичних закладах фізкультурно-спортивного спрямування.

               Держкоммолодьспорттуризм,  МОЗ, Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   15. Створити  пілотні  регіональні  центри  з проведення
інформаційно-освітньої  роботи з дітьми, молоддю, батьками і
педагогами з метою формування мотивацій до здорового способу
життя і навичок безпечної поведінки.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,  Київська   та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОН.

               2002-2003 роки.

   16. Створити у структурі закладів охорони здоров'я мережу
кабінетів для молоді ("клінік, дружніх до молоді") з метою надання
безоплатних анонімних послуг з питань репродуктивного здоров'я,
профілактики та лікування хвороб, що передаються статевим шляхом,
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм,  Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації.

               2001-2003 роки.


   17. Провести  Всеукраїнську  науково-практичну конференцію
"Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу
серед дітей та молоді".
               Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ.

               2002 рік.


   18. Вивчити і поширити передовий зарубіжний досвід щодо
інформування  населення  про  загрозу  ВІЛ-інфекції/СНІДу  та
формування у  дітей та молоді навичок безпечної поведінки за
такими напрямами:

   діяльність громадських,  дитячих і молодіжних організацій
стосовно профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

   діяльність закладів соціального спрямування для неповнолітніх
та  молоді  (соціальні служби, "телефони довіри", громадські
приймальні, центри ресоціалізації наркозалежної молоді тощо).

               Держкоммолодьспорттуризм,    Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації за  участю
               громадських     і   благодійних
               організацій.

               2002 рік;

   інформаційно-просвітницька робота в навчальних закладах з
проблеми попередження хвороб, що передаються статевим шляхом, і
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОН.
               2002 рік.


      ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО
      ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ
            ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ

   19. Створити    і    забезпечити    функціонування
загальноукраїнського тематичного веб-сайту в мережі Інтернет для
накопичення інформації щодо діяльності державних та громадських
організацій з питань протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОЗ,  Держкомінформ  за  участю
               міжнародних донорських організацій.

               2001-2003 роки.

   20. Видати інформаційний довідник  з  питань  діяльності
державних і недержавних вітчизняних і зарубіжних закладів та
установ, які проводять консультативну, профілактичну роботу та
здійснюють діагностику ВІЛ-інфекції /СНІДу.

               МОЗ,  Держкомінформ  за   участю
               громадських   та    благодійних
               організацій.

               2001 рік.

   21. Створити єдиний міжгалузевий інформаційний центр з питань
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОЗ,  Держкомінформ  за   участю
               міжнародних донорських організацій.

               2002-2003 роки.

   22. Забезпечити  систематичне  проведення для журналістів
навчальних семінарів (у тому числі інтернет-семінарів) з різних
аспектів проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Держкомінформ,  МОЗ,  МОН за участю
               громадських   та    благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   23. Вивчати і поширювати передовий вітчизняний та зарубіжний
досвід щодо формування у громадськості толерантного ставлення до
ВІЛ-інфікованих осіб.

               Держкомінформ,   Рада   міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська  міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   24. Створити призначені для журналістів навчальні посібники
та відеоматеріали з питань здорового способу життя, у тому числі
методик висвітлення проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Держкомінформ,  МОЗ,  МОН за участю
               міжнародних донорських організацій.

               2001-2003 роки.

   25. Створити  прес-клуб  "Анти-СНІД" для обміну досвідом
висвітлення  у  засобах   масової   інформації   проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Держкомінформ за участю громадських і
               благодійних організацій.

               2002 рік.

   26. Розробити  засади  проведення  єдиної  координованої
державної інформаційної політики щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Держкомінформ, МОЗ.

               2001 рік.

   27. Забезпечити систематичне (не рідше одного  разу  на
квартал) проведення прес-конференцій із залученням фахівців з
медичних та соціальних аспектів ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Держкомінформ, МОЗ,
               Держкоммолодьспорттуризм.

               2001-2003 роки.

   28. Запровадити проведення для друкованих та електронних
засобів масової інформації щорічного конкурсу на кращу соціальну
рекламу з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Держкомінформ за участю  міжнародних
               донорських організацій.

               2001-2003 роки.

   29. Вжити заходів до вміщення у провідних друкованих засобах
масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої
сфери розповсюдження щомісячних тематичних публікацій з проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Держкомінформ,   Рада   міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська  міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   30. Забезпечити випуск щороку на національних та обласних
радіоканалах щонайменше 10 радіопрограм, присвячених проблемам
ВІЛ-інфекції/СНІДу, тривалістю до 10 хвилин.

               Держкомінформ,   Рада   міністрів
               Автономної Републіки Крим,  обласні,
               Київська та Севастопольська  міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   31. Організувати щоквартальний вихід в ефір щонайменше трьох
телевізійних програм, присвячених профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу,
та 3-5 сюжетів в інформаційних передачах на національних та
обласних телеканалах.

               Держкомінформ,   Рада   міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська  та Севастопольська міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   32. Забезпечити систематичну публікацію науково-практичних
статей,  інформаційно-методичних  розробок  з     питань
ВІЛ-інфекції/СНІДу у  фахових  періодичних виданнях (медичних,
юридичних, педагогічних, психологічних та інших).


               МОЗ, МОН, Мін'юст, МВС, Міноборони,
               Держкомінформ, Національна академія
               наук, Академія медичних наук.

               2001-2003 роки.

      ЗМЕНШЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ІНФІКУВАННЯ ВІЛ ДЕЯКИХ
     УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ (СПОЖИВАЧІ ІН'ЄКЦІЙНИХ
    НАРКОТИКІВ, ОСОБИ, ЩО НАДАЮТЬ СЕКСУАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА
     ПЛАТУ, ЧОЛОВІКИ, ЩО МАЮТЬ СЕКСУАЛЬНІ СТОСУНКИ
         З ЧОЛОВІКАМИ, УВ'ЯЗНЕНІ ТОЩО)

   33. Забезпечити  доступність  інформаційних  матеріалів
профілактичного спрямування для споживачів ін'єкційних наркотиків
і осіб, що надають сексуальні послуги за плату, представників
інших уразливих груп населення шляхом адаптації їх до специфічних
потреб кожної окремої групи, із залученням до створення та
розповсюдження  таких  матеріалів  соціальних  працівників  і
представників    уразливих    груп   населення.

               МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм, Рада
               міністрів  Автономної  Республіки
               Крим,   обласні,  Київська   та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації    за   участю
               громадських    та   міжнародних
               донорський організацій.

               2001-2003 роки.

   34. Впроваджувати  і поширювати за підтримки міжнародних
фінансових організацій місцеві програми з профілактики хвороб, що
передаються статевим шляхом, та ВІЛ-інфекції/СНІД, залучаючи до
цієї роботи представників уразливих груп населення.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОЗ, МВС за участю
               громадських    і   благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   35. Сприяти виконанню розроблених профілактичних програм,
зокрема в частині забезпечення споживачів ін'єкційних наркотиків
та  представників  інших уразливих груп населення достатньою
кількістю шприців, голок, дезінфекційних засобів, презервативів.

               МОЗ,  Рада  міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації     за участю
               міжнародних донорських, громадських і
               благодійних організацій.

               2001-2003 роки.

   36. Започаткувати введення замісної терапії з метою зменшення
ризику інфікування споживачів ін'єкційних наркотиків ВІЛ  та
збудниками інших трансфузійних інфекцій.

               МОЗ,  Рада  міністрів  Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   37. Забезпечити проведення навчально-практичних семінарів для
виконавців програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед уразливих
груп населення.

               МОЗ,    Держкоммолодьспорттуризм,
               Державний  департамент  з  питань
               виконання покарань, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації   за   участю
               громадських    і   благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   38. Організувати "пункти довіри" (у тому числі "мобільні")
для споживачів ін'єкційних  наркотиків,  представників  інших
уразливих груп населення з наданням широкого спектру медичних,
психологічних, юридичних та соціальних послуг.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації   за   участю
               громадських     і  благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   39. Вжити заходів до застосування у роботі з профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед  уразливих  груп  населення  методів
"соціальної роботи на вулиці" та "рівний - рівному".

               Держкоммолодьспорттуризм,    Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації за  участю
               міжнародних донорських та громадських
               і благодійних організацій.

               2001-2003 роки.

   40. Забезпечити розроблення і  тиражування  інформаційних
матеріалів з питань попередження ВІЛ-інфекції/СНІДу для установ
кримінально-виконавчої системи та спецустанов міліції.

               Державний  департамент  з  питань
               виконання покарань, МВС за  участю
               громадських    і   благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   41. Вживати   заходів   до   забезпечення   установ
кримінально-виконавчої   системи   засобами   індивідуальної
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та дезінфекційними засобами.

               МОЗ, Державний департамент з  питань
               виконання  покарань  за  участю
               міжнародних донорських, громадських і
               благодійних організацій.

               2001-2003 роки.

   42. Вживати заходів до  забезпечення  військовослужбовців
строкової  служби  засобами  індивідуальної  (презервативи)
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та хвороб, що передаються статевим
шляхом.

               МОЗ,  Міноборони,  МВС,    СБУ,
               Держкомкордон за участю  міжнародних
               донорських, громадських і благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   43. Розробити  і  впровадити  програми   профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом серед
безпритульних та бездоглядних дітей (дітей вулиці).

               Держкоммолодьспорттуризм,    Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації за  участю
               міжнародних донорських, громадських і
               благодійних організацій.

               2001-2003 роки.

   44. Провести   конференцію   з   питань  профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу для працівників медичної та соціальної сфери.

               МОЗ,    Держкоммолодьспорттуризм,
               Державний  департамент  з  питань
               виконання  покарань  за  участю
               міжнародних донорських, громадських і
               благодійних організацій.

               2002 рік.

   45. Сприяти участі українських  фахівців  у  міжнародних
конференціях   та   семінарах   з  проблем  профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед уразливих груп населення.

               МОЗ, МЗС,  Держкоммолодьспорттуризм,
               Державний  департамент  з  питань
               виконання  покарань  за  участю
               міжнародних донорських організацій.

               2001-2003 роки.

              ЗАХОДИ ЩОДО
           БЕЗПЕКИ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ

   46. Налагодити централізоване забезпечення  служби  крові
якісними тест-системами для визначення наявності антитіл до ВІЛ.

               МОЗ.

               2001-2003 роки.

   47. Розробити державні стандарти діяльності служби крові, що
гарантують безпеку донорської крові, та впровадити їх у практику
трансфузіології.

               МОЗ, Академія медичних наук.

               2001-2003 роки

   48. Здійснити  переоснащення  матеріально-технічної  бази
регіональних центрів  крові  та  забезпечення  служби  крові
одноразовою пластиковою тарою типу "Гемакон".

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОЗ.

               2002-2003 роки.

   49. Поширити застосування методу аутодонорства в закладах
охорони здоров'я і забезпечити широке висвітлення його у засобах
масової інформації.

               МОЗ.

               2001-2003 роки.

   50. Впроваджувати  в  практику  діяльності  служби крові
застосування методик повторного тестування крові кадрових донорів
плазми (зберігання замороженої плазми протягом 3-4 місяців) на
визначення наявності антитіл до ВІЛ.

               МОЗ,  Рада  міністрів  Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації

               2001-2003 роки.

   51. Запровадити у 10 регіональних станціях переливання крові
тестування  донорської  крові методом ланцюгової полімеразної
реакції.

               МОЗ.

               2001-2003 роки.

   52. Запровадити  систему  навчання фахівців служби крові
методикам консультування, пов'язаного з обстеженням на ВІЛ.

               МОЗ.

               2001-2003 роки,

   53. Розробити  уніфіковану форму облікової картки донора
резерву.

               МОЗ, Держкомстат.
               2001 рік.

   54. Проводити  освітньо-виховну  роботу,  пов'язану  із
заохоченням населення до участі в донорстві, формуванням свідомого
і відповідального ставлення до нього суспільства і підтримкою
донорства в засобах масової інформації.

               МОЗ,  Держкомінформ,  Національний
               комітет Товариства Червоного хреста,
               Мінкультури,   Рада    міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська  міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

          ЗМЕНШЕННЯ НАСЛІДКІВ ЕПІДЕМІЇ
            ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ

   55. Розширити мережу спеціалізованих медичних закладів шляхом
організації центрів СНІДу в усіх регіонах, утворивши в їх складі у
разі необхідності клінічні підрозділи.

               МОЗ, Академія медичних наук,   Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   56. Посилити  матеріально-технічну  базу  спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу
ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, забезпечивши їх сучасною
лікувально-діагностичною    апаратурою    (ампліфікаторами,
цитофлюориметрами,   рентген-установками)   та  необхідними
приміщеннями.

               МОЗ, Академія медичних  наук,  Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               Донецька  та  Одеська   обласні
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   57. Забезпечити  впровадження  діагностики, що відповідає
міжнародним стандартам, а також лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу із
застосуванням протиретровірусних препаратів.

               МОЗ, Академія медичних наук,   Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               Донецька,  Одеська  та  Харківська
               обласні,   Київська     міська
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   58. Вжити заходів до здійснення діагностики і лікування
опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОЗ,   Державний
               департамент  з  питань  виконання
               покарань.

               2001-2003 роки.

   59. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади, що надають
медичну допомогу ВІЛ-інфікованим, препаратами  для  екстреної
хіміопрофілактики випадків інфікування ВІЛ медичних працівників та
засобами їх індивідуального захисту.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,  Київська   та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОЗ,  Державний
               департамент  з  питань  виконання
               покарань.

               2001-2003 роки.

   60. Провести  наукові дослідження клінічного перебігу та
особливостей розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

               Академія медичних наук, МОЗ.

               2001-2003 роки.

   61. Розробити вітчизняні препарати для лікування ВІЛ-інфекції
та СНІД-індикаторних хвороб.

               Національна академія наук,  Академія
               медичних наук, МОЗ.

               2001-2003 роки.

   62. Розробити  науково  обгрунтовані  державні  стандарти
діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу і видати методичні
рекомендації з їх застосування.

               Академія медичних наук, МОЗ.

               2001-2002 роки.

   63. Забезпечити   проведення  імунологічних  досліджень
патогенезу ВІЛ-інфекціЇ/СНІДу, пов'язаного з екологічною ситуацією
в Україні.

               МОЗ, Академія медичних наук.

               2001-2003 роки.

   64. Створити комп'ютерну систему  клінічного  моніторингу
захворювань на ВІЛ-інфекцію та СНІД.

               МОЗ, Національна академія наук, Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   65. Розробити і впровадити програму попередження передачі ВІЛ
від матері до дитини і забезпечити її виконання та інформаційну
підтримку.

               МОЗ,   Держкомінформ,   Академія
               медичних   наук,  Рада  міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та  Севастопольська міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   66. Розробити і  впровадити  інструкцію  з  профілактики
перинатальної  трансмісії  та  попередження  розповсюдження
ВІЛ-інфекції в пологових будинках.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОЗ.

               2001-2003 роки.

   67. Сприяти тестуванню на ВІЛ вагітних (за згодою), розробити
і реалізувати заходи щодо нагляду за ВІЛ-інфікованими вагітними,
їх дітьми  та зміцнити матеріально-технічну базу закладів, що
здійснюють такий нагляд.

               МОЗ,  Рада  міністрів  Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   68. Впровадити  в практику метод ланцюгової полімеразної
реакції для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у немовлят, що
народилися від ВІЛ-інфікованих матерів.

               МОЗ,  Рада  міністрів  Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   69. Забезпечити потреби в безплатних штучних  замінниках
грудного молока та засобах догляду за немовлятами, що народилися
від ВІЛ-інфікованих матерів.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,  Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОЗ  за  участю
               міжнародних донорських організацій.

               2001-2003 роки.

   70. Налагодити  проведення  постійно  діючих  навчальних
семінарів  з  питань  медичного  нагляду за ВІЛ-інфікованими
вагітними,  породіллями,  а  також  за  дітьми,  народженими
ВІЛ-інфікованими  жінками,  тактики  приймання  пологів  у
ВІЛ-інфікованих для лікарів та середнього медичного персоналу
жіночих  консультацій,  пологових будинків, дитячих лікарень,
будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, членів родин
та інших осіб, що займаються проблемами ВІЛ-інфікованих дітей.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,  Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОЗ,   Академія
               медичних наук за участю  міжнародних
               донорських організацій.

               2001-2003 роки.

   71. Створити систему консультування ВІЛ-інфікованих вагітних
з питань профілактики інфікування новонароджених.

               Рада міністрів Автономної  Републіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації,  МОЗ,  Академія
               медичних наук, Державний департамент
               з питань виконання покарань.

               2001-2003 роки.

   72. Розробити концепцію надання  позалікарняної  допомоги
ВІЛ-інфікованим та здійснення догляду за хворими на СНІД.

               МОЗ, Мінпраці,
               Держкоммолодьспорттуризм
               за участю громадських організацій.

               2001 рік.


   73. Створити будинки догляду за хворими на СНІД.

               Донецька та Одеська обласні, Київська
               міська  держадміністрації, Мінпраці,
               Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ   за
               участю громадських організацій.

               2002-2003 роки (2002 рік - Київ,
               Одеса і 2003 рік - Донецьк).

   74. Упровадити перед- та післятестове  консультування  у
передбачених законодавством випадках тестування на ВІЛ-інфекцію.

               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації, МОЗ,  Міноборони,
               МВС, СБУ, Державний  департамент  з
               питань     виконання  покарань,
               Держкомкордон за участю  громадських
               і благодійних організацій.

               2001-2003 роки.

   75. Розробити програму інформаційного забезпечення медичних
працівників щодо проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОЗ,  Рада  міністрів  Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   76. Систематично проводити науково-практичні конференції з
питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОЗ, Академія медичних  наук,  Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські  держадміністрації за участю
               громадських    і   благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   77. Використовувати  клінічні  бази  центрів  СНІДу  та
лабораторії діагностики СНІДу для навчання студентів медичних
університетів і закладів післядипломної освіти.

               МОЗ, Академія медичних  наук,  МОН,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   78. Сприяти організації стажування клініцистів (фахівців з
питань ВІЛ-інфекції/СНІДу) у провідних клініках за кордоном для
вивчення кращого міжнародного досвіду діагностики та лікування
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОЗ, Академія медичних  наук,  МОН,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим,   обласні,   Київська  та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації   за   участю
               міжнародних донорських організацій.

               2001-2003 роки.

   79. Розробити і впровадити програму підготовки середнього та
молодшого медичного персоналу з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               МОЗ,  Академія  медичних   наук,
               Міносвіти, Міноборони, МВС,   СБУ,
               Держкомкордон, Державний департамент
               з питань виконання  покарань,  Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські  держадміністрації за участю
               міжнародних донорських організацій.

               2001-2003 роки.

   80. Розробити і впровадити програму підготовки соціальних
працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.

               Мінпраці,      МОЗ,     МОН,
               Держкоммолодьспорттуризм,    Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації за  участю
               громадських   і    благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   81. Сприяти співпраці українських спеціалізованих закладів з
відповідними закладами за кордоном з питань ВІЛ-інфекції СНІДу.

               МОЗ, Академія медичних наук,  Рада
               міністрів Автономної Респубілки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації за  участю
               громадських     і   благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   82. Сприяти  участі  вітчизняних  фахівців  з  питань
ВІЛ-інфекції/СНІДу у міжнародних семінарах та конференціях.

               МОЗ,  Рада  міністрів  Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації   за   участю
               громадських     і  благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   83. Вивчати і впроваджувати  кращий  міжнародний  досвід
розв'язання медико-соціальних проблем ВІЛ-інфекціЇ/СНІДу.

               МОЗ, Академія медичних  наук,  Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські  держадміністрації, Мінпраці,
               Держкоммолодьспорттуризм,  Державний
               департамент  з   питань виконання
               покарань за участю   громадських і
               благодійних організацій.

               2001-2003 роки.

   84. Залучати представників громадських організацій і груп
взаємодопомоги до надання позалікарняної допомоги ВІЛ-інфікованим
та здійснення догляду за хворими на СНІД.

               МОЗ, Мінпраці,
               Держкоммолодьспорттуризм за  участю
               громадських   та    благодійних
               організацій.

               2001-2003 роки.

   85. Розробити і запровадити програми та методики вивчення
соціально-економічних проблем ВІЛ-інфікованих.

               Національна    академія   наук,
               Держкоммолодьспорттуризм за  участю
               громадських і благодійних українських
               та міжнародних організацій.

               2001-2003 роки.

      МОНІТОРИНГ СИТУАЦІЇ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ,
      НАСЛІДКІВ ЕПІДЕМІЇ ТА ВПЛИВУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ
               ВТРУЧАНЬ

   86. Посилити  контроль  за  епідемічною  ситуацією  щодо
ВІЛ-інфекції/СНІДу  з  використанням  сучасних   технологій
епідеміологічного нагляду.

               МОЗ,  Рада  міністрів  Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська        міські
               держадміністрації.

               2001-2003 роки.

   87. Проводити моніторинг поведінки різних верств населення,
пов'язаної з ризиком інфікування ВІЛ.

               Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ.

               2001-2003 роки.

   88. Створити  національну  базу  кодованих  даних  щодо
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

               МОЗ за участю міжнародних донорських
               організацій.

               2001 рік.

   89. Розробити  і  впровадити  методологію  оцінки впливу
реалізації заходів Програми на поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу на
різні групи населення та соціально-економічні наслідки епідемії.

               МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм   за
               участю   міжнародних   донорських
               організацій.

               2001-2002 роки.
 

На початок